‘Leuke Strijkhoezen’ is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden, ontbrekende informatie en mogelijke directe of indirecte schade die daaruit voortvloeit. ‘Leuke Strijkhoezen’ kan daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.

Disclaimer Disclaimer Disclaimer