Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door ‘Leuke Strijkhoezen’ aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabricaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij ‘Leuke Strijkhoezen’ zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.