Wij hanteren een privacycode. Dat wil zeggen dat we gegevens die we van je hebben ontvangen, alleen gebruiken voor de administratieve en financiële afwikkelingen.